Online therapie/ Online behandling

Vanaf 2017 biedt ik online therapie aan in het Nederlands. Online therapie is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 12 jaar. Bij kinderen worden de ouders actief betrokken in de behandeling. Het kan een goede optie zijn wanneer je buiten Nederland woont, of veel reist voor werk. Het kan ook zij dat je bijvoorbeeld in Jutland woont en te veel reistijd hebt om face tot face behandelingen te krijgen via mijn praktijk.  Of natuurlijk dat het gewoon goed past bij jou als persoon om online behandeling te krijgen.

Online behandelen doe ik op een manier die ‘blended’ wordt genoemd. Naast gesprekken met mij via beeldbellen, werk je zelfstandig in een online omgeving. In deze omgeving kun je lezen, filmpjes zien, opdrachten doen en schrijven over jou en jouw problematiek. Hierdoor ben je zelf actief bezig met jouw eigen herstel en kun je ook zelf het tempo bepalen. Ik kan zien wat jouw vorderingen zijn en coach je bij de opdrachten. Doordat je zelf bezig bent met de opdrachten is er in onze gesprekken veel tijd en aandacht voor jou als persoon en voor wat er speelt in jouw leven.

De online therapiegesprekken kunnen overal plaatsvinden waar je een computer of tablet met internetverbinding tot je beschikking hebt en genoeg rust hebt om te kunnen praten.

Mogelijke klachten waarbij online therapie goed past zijn:

  • Depressie
  • Angst- en/of paniekklachten
  • Traumaverwerking
  • Rouwverwerking
  • Aanpassingsproblemen door immigratie naar een ander land

In online therapiegesprekken maak ik gebruik van een beveiligde verbinding voor beeldbellen. Hierover krijg je voor het eerste gesprek uitgebreide informatie via de mail. Het is een gebruiksvriendelijk systeem.

Het eerste gesprek staat in het teken van elkaar leren kennen. Dat doe ik door goed te luisteren. Samen stellen we vervolgens behandeldoelen op en we bespreken de frequentie en de hoeveelheid sessies die we denken nodig te hebben. Ik heb de gewoonte om te beginnen met vijf gesprekken. Dit is een uitgangspunt, maar het kan altijd worden aangepast. Tijdens de behandelingen evalueren we regelmatig.

Protocollen kunnen een goed uitgangspunt bieden voor de behandeling. Ik pas deze echter aan om goed zo goed mogelijk aan te sluiten bij je behoeftes en hulpvragen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er actuele gebeurtenissen zijn waardoor het werken met het protocol even op de achtergrond komt te staan. Ieder mens is uniek en ik gebruik graag mijn creativiteit om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.  Hierdoor ben je actief betrokken bij je eigen proces.

Naast gesprekken tijdens kantooruren is het in overleg mogelijk om buiten kantooruren online therapiesessies te plannen.