Praktische informatie / Praktisk information

Het eerste contact:

Ik zou je willen vragen om een mail te sturen naar info@psycholoogin.dk om je aan te melden, of als je hier vragen over hebt. Vermeld in deze mail zo weinig mogelijk informatie. Ik mail binnen 2 werkdagen terug via een beveiligde verbinding.

Wachtlijst:

Ik heb geen wachtlijst.

Gesprekken:

De intake en behandelingsgesprekken vinden, in principe, plaats in het eigen huis. In overleg zal worden gezocht naar een juiste plek waar vertrouwelijk kan worden gesproken. De afspraken hiervoor kunt je samen met mij plannen. Een afspraak duurt ongeveer 60 minuten.

De online therapiegesprekken kunnen overal plaatsvinden waar je een computer of tablet met internetverbinding tot je beschikking hebt en genoeg rust hebt om te kunnen praten.

Contracten:

In het eerste gesprek zullen we gezamenlijk een contract ondertekenen waarin de algemene voorwaarden voor het professionele contact staan beschreven.

Verslaglegging:

Na de intakefase en bij afsluiting van de behandeling ontvang je rapportage over het verloop, de observaties en de bevindingen.

Betaling:

Betaling  vindt plaats door middel van een overboeking, of contante betaling. Bij aanmelding via   Psychologen Nederland verloopt de betaling via hen.

Mocht je nog vragen hebben na aanleiding van deze praktische informatie dan kun je altijd contact met mij opnemen via info@psycholoogin.dk

Den første kontakt:

Vær venlig at sende en e-mail til info@psycholoogin.dk

Venteliste:

Jeg har ingen venteliste.

Samtaler:

Samtalerne skal i princippet finde sted i jeres hjem og tager omkring 60 minutter. Aftaler kan planlægges i samtale med mig. 

Kontrakskrivning:

I første aftale skal vi underskrive en kontrakt, som indeholder generelle regler med hensyn til vores professionelle kontakt.

Rapportering:

Efter den første samtale og behandling modtager I en beskrivelse af forløb, observationer og vurderinger.

Betaling:

Betaling til min konto eller kontant.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer.